Terms of Service – Osmolaser

Terms of Service

Allmänna villkor

1. introduktion

 

1.1 Dessa villkor gäller för användning av vår webbplats eller köp av produkter som erbjuds via vår webbplats.

 

1.2 Definierade termer och tolkningar för dessa villkor anges i punkt 26.

 

2. godkännande

 

2.1 Du försäkrar och garanterar att:

 

(a) du är en fysisk person och är minst 18 år gammal;

 

(b) du har befogenhet att ingå ett juridiskt bindande avtal med oss; och

 

(c) du är inte förhindrad av någon tillämplig lag eller något avtal att ingå ett juridiskt bindande avtal med oss.

 

2.2 Vi förbehåller oss rätten att begära en skriftlig bekräftelse på din behörighet att godkänna dessa villkor.

 

2.3 Du försäkrar och garanterar att du inte kommer att:

 

(a) har dömts för ett dator- eller internetrelaterat brott, och

 

(b) har nekat produkter eller tillgång till webbplatsen tidigare.

 

2.4 Vi förbehåller oss rätten att vägra dig tillgång till vår webbplats om vi anser att en sådan vägran är nödvändig eller lämplig.

 

2.5 Upphävande av en beställning innebär:

 

(a) Din försäkran och garanti att du har läst dessa villkor noggrant och i sin helhet;

 

(b) Ditt erbjudande att köpa beställningen enbart i enlighet med dessa villkor;

 

(c) ditt samtycke till att alla orderbekräftelser görs enbart på grundval av dessa villkor, och

 

(d) ditt samtycke till att vi följer dessa villkor.

 

2.6 Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda webbplatsen eller köpa några produkter.

 

2.7 Du måste uttryckligen godkänna dessa villkor för att:

 

(a) skicka information till eller via vår webbplats, eller

 

(b) att köpa en produkt.

 

2.8 Genom att besöka vår webbplats, köpa produkter eller godkänna dessa villkor:

 

(a) du också godkänner vår sekretesspolicy, och

 

(b) du godkänner och åtar dig att följa vår policy för godtagbar användning (se punkt 12 nedan för mer information).

 

2.9 Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida bruk.

 

2.10 Om du inte godkänner dessa villkor kan du inte göra en beställning eller kommunicera med oss.

 

3. personlig användning

 

Du bekräftar att du kommer att använda webbplatsen för att köpa produkter endast för ditt eget personliga och icke-kommersiella bruk, som huvudman och inte som agent eller för någon annan persons räkning.

 

4:e pris

 

4.1 Priserna för produkter som visas på vår webbplats inkluderar leveranskostnader men utesluter alla avgifter, skatter, tullar, avgifter eller liknande statliga avgifter ("tullar obetalda och obeskattade").

 

4.2 Alla tullar, avgifter, tullar, skatter eller andra statliga avgifter och deklarationer för import av Produkterna till leveransadressen är ditt ansvar och ska bäras av dig och ingår inte i priset på Produkterna. Alla leveranser kan i enskilda fall medföra andra kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Utöver fraktkostnaderna ingår kostnader för tullar eller importskatt, eftersom varorna skickas från ett land utanför EU (Kina), måste du ta reda på om tullar tillämpas på en produkt med vår kundtjänst innan beställningen görs. Tullar eller importskatt betalas inte av oss utan ska betalas av köparen. Våra varor skickas alltid "tullfritt och obeskattat". Köparen är den "registrerade importören" och ansvarar för att tullar och/eller importskatter betalas korrekt och måste följa alla lagar och bestämmelser i importlandet. Eftersom reglerna för import av varor varierar från land till land bör du kontrollera ditt lands tullar och importskatter innan du gör din beställning. Köparen är skyldig att fullt ut kontrollera att alla lagar och förordningar i importlandet följs vid mottagandet av varorna.

 

4.3 Vi kommer att göra vårt bästa för att se till att alla detaljer, beskrivningar och priser för produkterna som visas på vår webbplats är korrekta. Det kan dock förekomma fall där fel kan uppstå. Om vi upptäcker att ett prisfel har uppstått kommer vi att informera dig så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta din beställning till rätt pris eller annullera din beställning. Om vi inte kan kontakta dig eller om vi inte får något svar från dig kommer beställningen att behandlas som avbokad och du kommer att få full återbetalning. Om du väljer att bekräfta din beställning kommer vi att ordna leverans av din beställning och debitera eller återbetala dig de belopp som anges i vårt meddelande till dig kort efter att vi har mottagit din bekräftelse av din beställning med det formulär och betalningssätt som du använde för att göra beställningen.

 

4.4 Vi är inte skyldiga att uppfylla en beställning om det pris som anges på webbplatsen är felaktigt (även efter att du har fått en orderbekräftelse).

 

4.5 Priserna kan ändras från tid till annan. Sådana ändringar påverkar dock inte en beställning för vilken en orderbekräftelse har skickats.

 

5. göra en beställning

 

5.1 När du har gjort en beställning är alla beställningar beroende av tillgången på lager. Om vi har tillräckligt med lager för att uppfylla din beställning kommer du att få en orderbekräftelse som anses vara vår bekräftelse på att vi mottagit din beställning. I händelse av leveransproblem eller om det inte finns något lager för att uppfylla din beställning kommer vi att meddela dig via e-post och återbetala eventuella betalningar som gjorts för beställningen.

 

5.2 Ett avtal ska endast bildas när vi har utfärdat en orderbekräftelse till dig och endast med avseende på den eller de produkter som ingår i orderbekräftelsen. Dessa villkor utgör en del av kontraktet och är införlivade med uteslutande av alla andra villkor.

 

5.3 Om din beställning består av mer än en produkt kan produkterna levereras till dig i separata leveranser vid olika tidpunkter.

 

5.4 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort produkter från webbplatsen. Vi förbehåller oss också rätten att redigera eller ta bort material eller innehåll från webbplatsen. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för att en produkt tas bort från vår webbplats eller för att material eller innehåll redigeras eller tas bort från vår webbplats.

 

5.5 Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra eller avvisa en beställning som du har gjort (även efter att vi har skickat en orderbekräftelse). Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för att annullera eller avvisa en beställning.

 

5.6 Om vi annullerar din beställning efter att vi har tagit emot betalningen (och även efter att vi har skickat en orderbekräftelse) kommer vi att återbetala hela din betalning för beställningen.

 

6. betalning

 

6.1 Du kan betala för produkterna med hjälp av en av de betalningsförmedlare som anges på vår webbplats.

 

6.2 Du kan också betala hela eller delar av din beställning med en kampanjkupong som vi tillhandahåller. Kampanjkuponger kan endast användas online i kassan.

 

6.3 Vi kan använda betalningsförmedlare för att hantera betalningar mellan dig och oss. Du samtycker till att vi kan dela dokument och information om dig med betalningsförmedlare, inklusive dokument och information som innehåller dina personuppgifter.

 

6.4 Vi är inte en reglerad betalningsförmedlare eller penningtjänstleverantör och ansvarar inte för eventuella betalningsmisslyckanden eller problem som orsakas av betalningsförmedlare.

 

6.5 Du är ansvarig för att tillhandahålla fullständig och korrekt information i betalningsprocessen och alla betalningar måste betalas med dina egna medel. Genom att göra en beställning bekräftar du att:

 

(a) den betalningsmetod som används för betalningen tillhör dig;

 

(b) om tillämpligt är du den rättmätiga innehavaren av kampanjkupongen, och

 

(c) du har tillräckliga medel eller kreditmöjligheter för att betala den aktuella beställningen.

 

6.6 Vi är inte ansvariga för obehörig användning av dina kredit-, betalnings- eller kontantkort av tredje part, även om korten har rapporterats stulna. Vi har rätt att meddela alla relevanta myndigheter (inklusive kreditupplysningsföretag) om bedrägliga betalningar eller annan olaglig verksamhet.

 

6.7 Du får inte:

 

(a) göra eller försöka göra återkrav med avseende på någon betalning som du har gjort för produkter; eller

 

(b) återföra eventuella betalningar som du har gjort för produkter.

 

6.8 Du kommer att ersätta oss fullt ut och hålla oss helt och hållet skadelösa i fråga om eventuella återkrav eller återföringar av betalningar som du har gjort och eventuella förluster, kostnader, skulder eller utgifter som vi ådragit oss till följd av eller i samband med sådana återkrav eller återföringar.

 

7. leverans

 

7.1 Vi strävar efter att leverera din beställning till den leveransadress som du anger när du gör din beställning.

 

7.2 Vi anger ett beräknat leveransdatum när du gör din beställning.

 

7.3 Vi kan meddela dig om vi förväntar oss att vi inte kan hålla det beräknade leveransdatumet, men vi är inte ansvariga gentemot dig för någon förlust, ansvar, kostnad, skada, avgift eller utgift som uppstår på grund av en försenad leverans i den utsträckning som lagen tillåter.

 

7.4 Vi kanske inte kan leverera produkter till vissa platser. I detta fall kommer vi att informera dig och se till att beställningen annulleras och återbetalas eller att beställningen levereras till en annan leveransadress som du har bekräftat.

 

7.5 All risk för produkten övergår till dig vid leverans till leveransadressen om inte leveransen försenas på grund av att du bryter mot dina skyldigheter enligt dessa villkor. Risken övergår vid den tidpunkt då leveransen skulle ha skett om inte ditt brott hade skett.

 

7.6 Om du inte kan acceptera leverans eller upphämtning av din beställning kan vi lämna ett kort med instruktioner om ny leverans eller upphämtning av transportföretaget.

 

7.7 Om leveransen eller hämtningen försenas på grund av din orimliga vägran att ta emot leveransen eller om du inte tar emot leveransen eller hämtar din beställning från transportören, kan vi debitera dig för alla avgifter och andra kostnader som rimligen uppkommit för att returnera beställningen till avsändaren, utan att det påverkar andra rättigheter eller rättsmedel som står till buds för oss.

 

7.8 Varorna skickas inom 2-20 dagar efter bekräftat mottagande av betalning. Standardleveranstiden är 7-12 arbetsdagar, i undantagsfall upp till 4 veckor, om inget annat anges i varubeskrivningen. Ägaren skickar inte direkt. Beställningen skickas av tillverkaren så snart hela beställningen finns i lager där.

 

7.9 Alla tullar, avgifter, tullar, skatter eller andra statliga avgifter och deklarationer för import av Produkterna till leveransadressen är ditt ansvar och ska bäras av dig och ingår inte i priset för Produkterna. Alla leveranser kan i enskilda fall medföra andra kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Utöver fraktkostnaderna ingår kostnader för tullar eller importskatt, eftersom varorna skickas från ett land utanför EU (Kina), måste du ta reda på om tullar tillämpas på en produkt med vår kundtjänst innan beställningen görs. Tullar eller importskatt betalas inte av oss utan ska betalas av köparen. Våra varor skickas alltid "tullfritt och obeskattat". Köparen är den "registrerade importören" och ansvarar för att tullar och/eller importskatter betalas korrekt och måste följa alla lagar och bestämmelser i importlandet. Eftersom reglerna för import av varor varierar från land till land bör du kontrollera ditt lands tullar och importmoms innan du gör din beställning. Köparen är skyldig att fullt ut kontrollera att alla lagar och förordningar i importlandet följs vid mottagandet av varorna.

 

8. annullering eller ändring av beställningar

 

8.1 När en beställning har gjorts via vår webbplats kan du avbryta eller ändra din beställning genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

 

8.2 När en beställning har packats kan den inte annulleras eller ändras, utan beställningen måste returneras till oss i enlighet med punkt 10 nedan. Eftersom våra varor skickas från Asien kan det förekomma längre transittider som vi inte har någon kontroll över. Om varan/varorna redan är på väg till dig är det inte möjligt att avbeställa. Vänta tills du har fått varorna och returnera dem till oss. Du kan naturligtvis fortfarande meddela oss om din avbokning i förväg. För att kunna garantera dig en snabbast möjliga retur ber vi dig att skicka oss en bekräftelse på avsändningen. En förtida återbetalning är möjlig tidigast 16 veckor efter mottagandet av beställningen om varorna inte har mottagits.

 

8.3 Eftersom vi arbetar med ett helt automatiserat system aktiveras beställningar omedelbart efter att de har skickats. Därför kan vi tyvärr inte avbryta fraktprocessen fram till leveransen, så en återbetalning före mottagandet av varorna är endast möjlig upp till 24 timmar efter beställningen.

 

9. defekta produkter

 

9.1 Du bekräftar att produkterna är standardprodukter och inte specialtillverkade för att uppfylla dina särskilda krav.

 

9.2 Alla produktbeskrivningar, all information och allt material som tillhandahålls på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier eller framställningar, uttryckliga eller underförstådda.

 

9.3 Bilderna av produkterna kan skilja sig något från den faktiska produkten som du får.

 

9.4 Om den produkt du får är felaktig kan du skicka ett e-postmeddelande till oss och informera oss om produkten som ska returneras och bifoga en bild på den felaktiga produkten.

 

9.5 Du kan returnera produkten till oss i enlighet med punkt 10.

 

9.6 Vi inspekterar produkten vid mottagandet. Vår handläggningstid beror på din beställning.

 

9.7 Vi meddelar dig via e-post om vi är övertygade om att produkten är felaktig.

 

9.8 Vår enda skyldighet gentemot dig med avseende på defekta produkter är (enligt vårt eget gottfinnande) antingen:

 

(a) byta ut produkten och betala leveransavgiften för leverans av produkterna till leveransadressen, varvid du måste returnera den defekta produkten till oss och vi kommer då att leverera en ersättningsprodukt till leveransadressen, eller

 

(b) betala dig ett belopp som motsvarar priset på produkten och återlämna den defekta produkten till oss. Vi kommer att betala detta belopp till dig genom att betala till det konto från vilket vi tog emot betalningen och med samma betalningsmetod.

 

9.9 Om vi fastställer att produkten inte är defekt kan vi, efter eget gottfinnande, besluta att inte återbetala köpeskillingen för produkten till dig och vi kan kräva att du betalar rimliga serviceavgifter och debitera dem från den betalningsmetod som användes för beställningen. Vi är inte ansvariga gentemot dig för någon förlust, ansvar, kostnad, skada, avgift eller utgift som uppstår till följd av denna punkt i den utsträckning som lagen tillåter.

 

10. returer och återbetalningar

 

10.1 Vår Returpolicy utgör en del av dessa villkor på grundval av vilka du kan få tillgång till och använda vår webbplats.

 

10.2 Om du inte är helt nöjd med din beställning kan du skicka ett e-postmeddelande med information om den produkt som ska returneras och returnera produkten till oss. Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett och som inte är transportör har eller har tagit den sista produkten i besittning.

 

10.3 Returfrakt och returkostnader ska bäras och betalas av kunden.

 

10.4 Produkten måste vara mottagen av oss för att kunden ska ha rätt till återbetalning. Vi inspekterar den returnerade produkten vid ankomsten.

 

10.5 Du ska se till att produkten skickas till oss i samma skick som du tog emot den och att den är korrekt förpackad. Produkten måste vara oanvänd, produktmärkena får inte ha manipulerats och produkten måste vara i sin originalförpackning. Om en produkt returneras till oss i ett olämpligt skick förbehåller vi oss rätten att inte acceptera att produkten returneras.

 

10.6 Vår handläggningstid för returer beror på din beställning.

 

10.7 Om vi är nöjda med den returnerade produktens skick kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig där vi godkänner din retur. Återbetalningen kommer att ske inom kort till den betalningsmetod som användes för beställningen efter att vi har skickat ett meddelande om att din retur har godkänts.

 

10.8 Återkallelsen är fullständig när de fysiska varorna har mottagits av oss.

 

10.9 Eftersom våra varor skickas från Asien kan det förekomma längre transittider som vi inte har någon kontroll över. Om varan/varorna redan är på väg till dig är det inte möjligt att avbeställa. Vänta tills du har fått varorna och returnera dem till oss. Du kan naturligtvis fortfarande meddela oss om din avbokning i förväg. För att kunna garantera dig en snabbast möjliga retur ber vi dig att skicka oss en bekräftelse på avsändningen. En förtida återbetalning är möjlig tidigast 16 veckor efter mottagandet av beställningen om varorna inte har mottagits.

 

11. kuponger

 

11.1 Du kan använda våra kampanjkuponger eller rabatter när du betalar för produkter på webbplatsen.

 

11.2 För att lösa in en kupong eller tillämpa en rabatt måste kupongen eller rabattkoden anges på kassasidan för vår beställning.

 

11.3 När kupongen eller rabattkoden har angetts och tillämpats kommer kupongen eller rabatten att återspeglas i det totala beloppet för din beställning i kassan.

 

12.4 Du får endast lösa in eller använda en kampanjkupong eller rabatt per beställning.

 

11.5 Krediten för en kampanjkupong är inte räntebärande och har inget kontantvärde.

 

11.6 Om saldot på en kampanjkupong inte räcker till för din beställning kan du betala mellanskillnaden med en separat betalningsmetod som finns tillgänglig på webbplatsen.

 

11.7 Om du använder en kampanjkupong för en beställning som har returnerats kommer värdet av kampanjkupongen inte att återbetalas till dig. Om du har betalat en del med en separat betalningsmetod kan den delen dock återbetalas.

 

12. tillåten användning

 

12.1 Du får inte ("förbjudna handlingar"):

 

(a) använda vår webbplats på något sätt eller vidta någon åtgärd som orsakar eller sannolikt kan orsaka skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller åtkomlighet;

 

(b) använda vår webbplats på ett sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med olagliga, olagliga, bedrägliga eller skadliga syften eller aktiviteter;

 

(c) använda vår webbplats för att kopiera, lagra, vara värd för, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är förknippat med) spionprogram, datavirus, trojanska hästar, maskar, tangenttryckningsloggare, rootkits eller annan skadlig datorprogramvara;

 

(d) delta i någon systematisk eller automatiserad datainsamling (inklusive skrapning, datautvinning, dataextraktion eller datahämtning) på eller i samband med vår webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande;

 

(e) få tillgång till eller på annat sätt interagera med vår webbplats med hjälp av en robot, spider eller andra automatiserade medel;

 

(f) bryter mot de riktlinjer som anges i filen robots.txt för vår webbplats;

 

(g) använda de uppgifter som samlas in från vår webbplats för direktmarknadsföring (inklusive e-postmarknadsföring, SMS-marknadsföring, telemarketing eller direktreklam);

 

(h) använda den information som samlas in från vår webbplats för att kontakta enskilda personer, företag eller andra personer eller enheter;

 

(i) använda eller styra webbplatsen för att interagera med någon enhet om du inte uttryckligen är auktoriserad att göra det;

 

(j) direkt eller indirekt använda webbplatsens infrastruktur för att initiera, sprida, delta i, styra eller försöka hacka en attack eller skicka överbelastning av bandbredden, skadligt eller potentiellt skadligt nätverksmeddelande till en enhet, oavsett om den ägs av oss eller inte;

 

(k) direkt eller indirekt kopiera, publicera, modifiera, översätta, dekompilera, demontera, göra reverse engineering eller på annat sätt försöka få tillgång till webbplatsens struktur eller källkod (oavsett om det är för att skapa avledda verk av källkoden eller på annat sätt);

 

(l) använda eller få tillgång till webbplatsen för att skapa en liknande eller konkurrerande produkt eller tjänst, eller för att tillhandahålla en benchmarking eller jämförande studie av produkter till tredje part;

 

(m) sälja, överlåta, underlicensiera, överföra, distribuera eller hyra ut din tillgång till webbplatsen;

 

(o) göra webbplatsen tillgänglig för en tredje part via ett privat datornätverk;

 

(p) redigera eller på annat sätt på något sätt ändra innehåll eller papperskopior eller digitala kopior av material som skrivs ut eller kopieras från vår webbplats;

 

(q) använda webbplatsen på något sätt som är förbjudet enligt lagar eller andra bestämmelser som gäller för användningen av webbplatsen.

 

(r) göra otillåtna förfrågningar eller göra otillåtna beställningar, eller

 

(s) placera spekulativa, falska eller bedrägliga order.

 

12.2 Du bekräftar att du är ansvarig gentemot oss för alla skador, förluster, ansvar, kostnader eller utgifter som vi drabbas av eller ådrar oss till följd av eller i samband med någon förbjuden aktivitet som utförs eller tillåts av dig.

 

12.3 Du samtycker till att meddela oss så snart det är praktiskt möjligt efter att du fått kännedom om att någon person begår en förbjuden handling. Du kommer att på ett rimligt sätt hjälpa oss i alla utredningar som vi kan komma att genomföra på grundval av information som du tillhandahåller i detta avseende.

 

12.4 Du måste se till att all information som du lämnar till oss via vår webbplats eller i samband med vår webbplats eller produkterna:

 

(a) är sanna, korrekta, aktuella och fullständiga och inte vilseledande;

 

(b) följa alla tillämpliga lagar och förordningar.

 

(c) inte kränker någons privatliv, skydd av personuppgifter, konfidentialitet, immateriella rättigheter eller andra rättigheter, och

 

(d) inte är stötande, kränkande, pornografisk, ärekränkande, opålitlig, vilseledande, vilseledande, olaglig eller på annat sätt stötande.

 

12.5 Du ska omedelbart förse oss med alla dokument eller annan information som vi begär av dig för att verifiera din identitet. Du ska omedelbart uppdatera all information som du lämnar till oss så att all din information till oss alltid är fullständig och korrekt.

 

12.6 Du måste följa alla tillämpliga lagar i samband med din användning av Webbplatsen och det är ditt eget ansvar att se till att du följer dem, oavsett om de är baserade på ditt bosättningsland, den plats där du har tillgång till Webbplatsen eller på annat sätt.

 

12.7 Skicka ett e-postmeddelande till oss om du får kännedom om något material eller någon aktivitet på vår webbplats som bryter mot dessa villkor.

 

13. länk till webbplatsen

 

13.1 Länkar från vår webbplats till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls endast för din information. Länkar från vår webbplats till andra webbplatser och resurser ska inte tolkas som att vi rekommenderar eller godkänner de länkade webbplatserna eller resurserna eller den information du får från dem.

 

13.2 Du bekräftar och godkänner att vi inte har några rättigheter eller kontroll över innehållet på andra webbplatser och resurser som länkas till eller hänvisas till på vår webbplats.

 

13.3 Du får länka till vår hemsida under förutsättning att du gör det på ett rättvist och lagligt sätt och inte skadar eller utnyttjar vårt rykte.

 

13.4 Du får inte upprätta en länk på ett sätt som antyder någon form av förening, godkännande eller stöd från oss när det inte finns något sådant.

 

13.5 Du får inte skapa en länk till vår webbplats på en webbplats som du inte äger.

 

13.6 Vår webbplats får inte införlivas i ramar på någon annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan.

 

13.7 Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillstånd att länka utan förvarning.

 

13.8 Den webbplats som du länkar till måste i alla avseenden uppfylla de innehållsstandarder som anges i vår policy för godtagbar användning (se punkt 12 ovan).

 

13.9 Kontakta oss för att få vårt förhandsgodkännande för varje länk till vår webbplats som inte uppfyller kraven i denna punkt 13.

 

14. immateriella rättigheter

 

14.1 Webbplatsens kod, struktur och organisation skyddas av immateriella rättigheter.

 

14.2 Vi äger eller är licenstagare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats och dess innehåll och material som publiceras på den. Dessa verk är skyddade av tillämpliga lagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna.

 

14.3 Du får endast använda Webbplatsen och allt innehåll på Webbplatsen för din personliga och icke-kommersiella användning och i enlighet med dessa villkor. Innehållet på webbplatsen innehåller innehåll som rör produkterna.

 

14.4 Du samtycker till att meddela oss alla misstänkta intrång i immateriella rättigheter som tillhör oss.

 

14.5 Du får inte använda våra varumärken utan vårt skriftliga förhandstillstånd om de inte ingår i material som du använder (och återger korrekt) i enlighet med punkt 13.

 

15. dataskydd

 

15.1 Vår sekretesspolicy utgör en del av dessa villkor på grundval av vilka du kan få tillgång till och använda vår webbplats.

 

15.2 Vi använder cookies på vår webbplats. Vi använder också cookies för att spåra hur våra kunder föredrar att se vår webbplats. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du också till att vi använder cookies i detta syfte. Mer information om cookies finns i vår sekretesspolicy.

 

15.3 Om du ger oss dina personuppgifter kommer vi att behandla dessa personuppgifter i enlighet med dina instruktioner från tid till annan och kommer att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dessa personuppgifter mot obehörig och olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

 

15.4 Om inte särskilda skyddsåtgärder är lämpliga eller om inte annat skriftligen överenskommits, kan information och dokument som uppstår i samband med försäljningen av produkterna delas av oss, och i synnerhet kan sådan information och sådana dokument vara tillgängliga i elektronisk form för någon av våra anställda, tjänstemän, konsulter eller agenter.

 

16. virus

 

16.1 Vi garanterar inte att vår webbplats är säker eller fri från buggar eller virus.

 

16.2 Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och din plattform för att få tillgång till vår webbplats. Du bör använda ditt eget antivirusprogram.

 

16.3 Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat skadligt eller tekniskt skadligt material.

 

16.4 Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, den server på vilken vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats.

 

16.5 Du får inte angripa vår webbplats genom en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

 

16.6 Om vi anser att du har brutit mot någon av bestämmelserna i denna paragraf 16 upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart. Vi kan rapportera eventuella överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och kommer att göra det om det krävs enligt tillämplig lag.

 

17. ansvar

 

17.1 Med förbehåll för klausul 17.13, friskriver vi oss från allt ansvar i största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag och tar inget ansvar för någon förlust som du eller någon annan person lider till följd av:

 

(a) Innehåll från tredje part eller användarinnehåll;

 

(b) vårt innehåll, och i synnerhet från riktigheten, fullständigheten eller uppdateringen av vårt innehåll;

 

(c) produkterna, och i synnerhet från kvaliteten, bilderna, beskrivningen eller specifikationerna, överensstämmelsen med beskrivningen och produkternas rimliga lämplighet för ett visst ändamål;

 

(d) förlita sig på information som finns i dessa villkor eller på vår webbplats eller på funktioner som tillhandahålls i dessa villkor eller på vår webbplats;

 

(e) oförmåga att få tillgång till webbplatsen eller någon del av den, eller att tillgången vid någon tidpunkt är avbruten eller partiell eller fungerar med fel; och

 

(f) varje misslyckande eller försening av oss i utförandet av någon förpliktelse, oavsett om vi meddelar detta i förväg eller inte, om och i den utsträckning som misslyckandet eller förseningen orsakas av någon omständighet utanför vår rimliga kontroll och inkluderar telekommunikationsfel, strömavbrott, terrorism, bränslestajker, hårt väder, datorfel, leveransfel hos leverantörer, arbetskonflikter och frånvaro av personal på grund av sjukdom eller skada, och tiden för att utföra en förpliktelse vars utförande påverkas på detta sätt ska förlängas i enlighet med detta.

 

17.2 Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig (vare sig genom avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt) för förlust av vinst, förlust av affärsmöjligheter, förlust av goodwill, förlust av besparingar eller fördelar eller för någon indirekt, särskild eller följdförlust eller skada, även om sådan förlust eller skada var rimligen förutsebar eller om den berörda parten kände till möjligheten att sådan förlust eller skada skulle uppstå.

 

17.3 Vårt ansvar som uppstår direkt eller indirekt enligt dessa villkor (inklusive ditt köp av produkter från oss enligt dessa villkor) eller som inte på annat sätt uttryckligen uteslutits enligt dessa villkor kommer att begränsas till och begränsas till det högsta av 1000 dollar eller en femdubbel multiplikator av det pris du betalade för de produkter som ger upphov till ansvaret. Beloppet för denna ansvarsbegränsning kommer att minskas med beloppet för alla obetalda belopp som du är skyldig oss.

 

17.4 Alla anspråk från en part på grund av avtalsbrott, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor måste väckas inom ett år efter den handling eller underlåtenhet som påstås ha orsakat förlusten eller utgiften.

 

17.5 Förutom i den utsträckning som anspråk inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag, kan inga anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor väckas av dig personligen mot någon av våra anställda, tjänstemän, konsulter eller andra agenter som är involverade i utförandet av de relevanta skyldigheterna.

 

17.6 Alla representationer eller garantier, oavsett om de är avtalsenliga eller icke avtalsenliga, och alla garantier, villkor, bestämmelser, åtaganden och skyldigheter som är underförstådda enligt lag, sedvanerätt, sedvänja, handelsbruk, handelsbruk eller på annat sätt (inklusive underförstådda garantier för tillfredsställande kvalitet, överensstämmelse med beskrivningen och lämplighet för ändamålet) utesluts i största möjliga utsträckning som lagen tillåter.

 

17.7 Endast ett anspråk kan riktas mot oss (inklusive våra anställda, tjänstemän eller rådgivare) till följd av en handling eller underlåtenhet. En handling eller försummelse omfattar en serie relaterade handlingar eller försummelser, samma handling eller försummelse i en serie relaterade ärenden eller liknande handlingar eller försummelser i en serie relaterade ärenden och omfattar alla krav som härrör från ett ärende.

 

17.8 Begränsningarna i denna klausul 17 gäller vårt totala ansvar gentemot dig (inklusive alla andra tredje parter som vi kan hållas ansvariga gentemot med eller utan vårt samtycke) med avseende på ett anspråk och du och alla sådana andra personer kan tillsammans hållas ansvariga gentemot oss endast en gång med avseende på samma förlust.

 

17.9 När en ansvarsbegränsning gäller oavsett belopp, gäller begränsningen för hela tillhandahållandet av tjänster eller leveranser av produkter från oss och det finns inga separata sammanlagda ansvarsbegränsningar som gäller för dig, alla koncernföretag som du är medlem i och alla personer som nominerats av en företagsanvändare.

 

17.10 Om vi är solidariskt ansvariga gentemot dig tillsammans med en annan part är vi endast skyldiga att betala dig den del som rimligen kan hänföras till vårt fel. Vi är inte skyldiga att betala dig den del som beror på en annan parts fel och som den andra parten annars skulle vara ansvarig för.

 

17.11 Vårt ansvar gentemot dig kommer att minskas med den andel som en annan part skulle ha varit ansvarig för om antingen:

 

(a) du skulle också ha väckt talan eller gjort ett anspråk mot den andra parten, eller

 

(b) vi skulle ha inlett ett förfarande mot den andra parten eller gjort ett anspråk enligt Civil Liability (Contribution) Ordinance eller liknande lag i någon annan relevant jurisdiktion.

 

17.12 När du överväger om andra parter är ansvariga gentemot dig ska du inte ta hänsyn till det faktum att du inte kan vidta åtgärder mot en annan part på grund av att åtgärder mot den parten är preskriberade, att parten inte har de nödvändiga medlen, att den åberopar uteslutningar eller begränsningar av ansvaret eller att den andra parten inte längre existerar.

 

17.13 Undantagen och begränsningarna av ansvar i dessa villkor ska inte påverka vårt ansvar:

 

(a) vid dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet;

 

(b) för bedrägeri eller vårdslös åsidosättande av yrkesmässiga skyldigheter;

 

(c) för allt annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas i den jurisdiktion till vilken ett relevant anspråk görs, inklusive begränsningar av vår rätt att begränsa vårt ansvar; och

 

(d) i alla andra fall, för att begränsa vårt ansvar till ett lägre belopp än det minimibelopp som krävs under omständigheterna enligt någon annan lag eller förordning som är relevant för anspråket, i vilket fall detta minimibelopp ska anses vara en ersättning för det belopp som annars skulle gälla.

 

17.14 Dessa villkor utgör en uttömmande förteckning över de rättsmedel som är tillgängliga för endera parten eller tredje part mot endera parten enligt eller i samband med dessa villkor.

 

18. kompensation

 

18.1 Du ska på begäran fullt ut ersätta och hålla de ersättningsberättigade parterna skadeslösa från och mot alla krav, kostnader och förluster av alla slag som de ersättningsberättigade parterna drabbas av eller kan drabbas av till följd av eller i samband med

 

(a) ett väsentligt brott från din sida mot bestämmelserna i dessa villkor;

 

(b) bedrägeri, vårdslöshet, oaktsamhet, tjänstefel eller vårdslöshet i förhållande till dina skyldigheter enligt dessa villkor, och

 

(c) din användning av vår webbplats.

 

18.2 Vi ska ha rätt att från dig få ersättning för alla kostnader som vi rimligen har haft i samband med ett skadeståndsanspråk och alla sådana kostnader ska betalas på begäran.

 

19. Force majeure.

 

19.1 Om en force majeure-händelse pågår i mer än en vecka kan vi säga upp villkoren omedelbart genom skriftligt meddelande och utan något annat ansvar än återbetalning av produkter som du redan betalat för och som inte levererats.

 

19.2 Vi förbehåller oss absolut rätt att bestämma vilken lösning vi väljer för att fullt ut fullgöra våra skyldigheter enligt dessa villkor när en force majeure-händelse inträffar.

 

20. variationer

 

20.1 Vi kan ändra dessa villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela dig i förväg om alla väsentliga förändringar som vi tror kan påverka dig negativt. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar av dessa villkor. De då gällande villkoren gäller för din användning av vår webbplats och alla produkter som erbjuds via vår webbplats.

 

20.2 Om du inte godkänner de ändrade villkoren måste du sluta använda vår webbplats eller köpa våra produkter.

 

20.3 Om du har gett ditt uttryckliga samtycke till dessa villkor kommer vi att be dig om ditt uttryckliga samtycke till att revidera dessa villkor före ditt första köp av produkter efter att ändringen har trätt i kraft. Om du inte ger ditt uttryckliga samtycke och godkännande till de reviderade villkoren inom den period som anges av oss måste du sluta använda webbplatsen eller köpa våra produkter.

 

21. din överträdelse

 

21.1 Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt eller om vi rimligen misstänker att du har brutit mot dessa villkor på något sätt, kan vi göra något av följande

 

(a) skicka en eller flera formella varningar till dig;

 

(b) tillfälligt blockera din tillgång till vår webbplats;

 

(c) avbryta behandlingen av en beställning;

 

(d) vägra att betala någon betalning från dig;

 

(e) permanent förbjuda dig att få tillgång till vår webbplats;

 

(f) blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt vår webbplats;

 

(g) kontakta någon eller alla dina internetleverantörer och be dem blockera din tillgång till vår webbplats, eller

 

(h) vidta rättsliga åtgärder mot dig, oavsett om det gäller avtalsbrott eller annat.

 

21.2 Om vi avbryter, förbjuder eller blockerar din tillgång till vår webbplats eller någon del av vår webbplats får du inte vidta några åtgärder för att kringgå avbrottet, förbudet eller blockeringen.

 

22 Uppsägning och avstängning

 

22.1 Du kan när som helst sluta använda webbplatsen.

 

22.2 Vi kan när som helst avbryta tillhandahållandet av webbplatsen med eller utan orsak och med eller utan förvarning.

 

22.3 Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 22.2 kan vi avbryta eller avsluta din tillgång till denna webbplats om din användning av webbplatsen skulle orsaka eller riskera juridiskt ansvar av något slag eller störa andras användning av webbplatsen.

 

22.4 Om vi avbryter eller avslutar din tillgång till webbplatsen försöker vi meddela dig i förväg. Vi kan dock, efter eget gottfinnande, avbryta eller avsluta din tillgång till webbplatsen omedelbart och utan förvarning.

 

22.5 Vi garanterar inte att vår webbplats alltid kommer att vara tillgänglig eller att den inte kommer att avbrytas. Vi kan avbryta, avbryta, dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten till hela eller delar av vår webbplats av affärs- eller driftsskäl. Vi kommer att försöka ge dig ett rimligt varsel om avstängning eller indragning. Du har inte rätt till någon ersättning eller annan betalning om webbplatsen upphör, avbryts, dras tillbaka eller ändras.

 

23 Effekter av uppsägning

 

23.1 Vid uppsägning av dessa villkor ska alla skyldigheter att tillhandahålla kundtjänst omedelbart upphöra.

 

23.2 Du ska inte under några omständigheter ha rätt till någon ersättning från oss för förlust av rättigheter, förlust av goodwill eller annan förlust som uppstår till följd av att dessa villkor upphör att gälla, oavsett anledning.

 

23.3 Uppsägning av dessa allmänna villkor ska inte påverka andra rättigheter som redan har uppstått och ska inte påverka några bestämmelser i dessa allmänna villkor som enligt deras villkor därefter ska tillämpas eller träda i kraft. Punkterna 17 (Ansvar) och 18 (Skadestånd) ska fortsätta att gälla efter det att dessa villkor har upphört att gälla.

 

24 Allmänna bestämmelser

 

24.1 Du får inte överlåta några av dina rättigheter enligt dessa villkor.

 

24.2 De rättigheter, befogenheter och rättsmedel som anges i dessa villkor är (om inte annat uttryckligen anges) kumulativa och utesluter inte några rättigheter, befogenheter och rättsmedel som anges i lag eller på annat sätt.

 

24.3 Vi lägger ut webbhotellet till en tredje part.

 

24.4 Om giltigheten eller verkställbarheten av någon bestämmelse i dessa villkor på något sätt begränsas av någon tillämplig lag, ska en sådan bestämmelse vara giltig och verkställbar i största möjliga utsträckning som tillåts av sådan lag. Om en sådan bestämmelse är ogiltig eller ogenomförbar ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse.

 

24.5 Underlåtenhet att utöva eller fördröjning i utövandet av en rättighet, befogenhet eller åtgärd som föreskrivs i dessa villkor eller i lag ska inte utgöra ett avstående från denna rättighet, befogenhet eller åtgärd. Om vi avstår från en överträdelse av någon bestämmelse i dessa villkor anses detta inte vara ett avstående från en senare överträdelse av den bestämmelsen eller ett avstående från en överträdelse av någon annan bestämmelse.

 

24.6 Utövandet av parternas rättigheter enligt dessa villkor ska inte vara beroende av samtycke från någon tredje part.

 

24.7 Dessa villkor är till vår och din fördel och är inte avsedda att gynna eller vara verkställbara av någon tredje part.

 

25. Tillämplig lag.

 

25.1 Dessa villkor, deras föremål och utformning (och alla utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med norsk lag.

 

26. tolkning

 

26.1 I dessa villkor: "Kontrakt" betyder din beställning av en produkt eller produkter i enlighet med dessa villkor som vi accepterar i enlighet med klausul 4.3;

 

"Kund": varje fysisk person som gör en beställning på webbplatsen;

 

"leveransadress": den leveransadress som anges i den aktuella beställningen;

 

"Beräknat leveransdatum": ett beräknat leveransdatum för en beställning;

 

"Force Majeure-händelse": en händelse eller omständighet som leder till att vi inte kan fullgöra eller försenar fullgörandet av en skyldighet enligt dessa villkor, och som beror på en orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll och som inte kan tillskrivas vår underlåtenhet att vidta rimliga åtgärder för att förhindra ett sådant fel eller en sådan försening och omfattar krig eller hot om krig, naturkatastrofer eller kärnkraftskatastrofer, upplopp eller oroligheter, pandemier och terroristhandlingar; skadegörelse, brand eller översvämning, efterlevnad av en ny lag eller order från en statlig eller rättslig myndighet, stängning av flygplatser eller hamnar, eller kommersiella tvister som inte är relaterade till den part som berörs av den händelse eller det tillstånd som orsakar stoppet eller förseningen;

 

"Skadeståndsberättigade parter" är vi, alla dotterbolag och deras respektive tjänstemän, anställda, entreprenörer och agenter.

 

"immateriella rättigheter": alla immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken, designrättigheter, upphovsrätt, databasrättigheter, affärshemligheter och alla rättigheter av liknande slag;

 

"Beställning": den beställning som du skickar in via vår webbplats för att köpa en produkt eller produkter från oss;

 

"Orderbekräftelse": vårt e-postmeddelande till dig som bekräftar din beställning i enlighet med punkt 4.3;

 

"Betalningsförmedlare": alla tredjepartsleverantörer av betalningshanteringstjänster som används av oss;

 

Med "produkt" avses en produkt som erbjuds på vår webbplats;

 

"webbplats: webbplatsen;

 

"Webbplatsens infrastruktur" är alla våra system (inklusive kod) som möjliggör, tillhandahåller eller beskriver webbplatsen;

 

26.2 Hänvisningar till "paragrafer" avser paragrafer i dessa villkor.

 

26.3 Rubrikerna är endast till för att underlätta hänvisningen och ska inte påverka tolkningen eller tolkningen av dessa villkor.

 

26.4 Ord som uttrycker singularitet inkluderar pluralitet och vice versa. Ord som uttrycker kön ska inbegripa alla kön och hänvisningar till personer ska inbegripa individer, företag, bolag, företag eller partnerskap.

 

Skicka ett e-postmeddelande till oss om du har några frågor eller funderingar om dessa villkor, webbplatsen eller produkterna.